احساس ادرار بعد از ادرار کردنFeeling urinating after urination.

احساس ادرار بعد از ادرار کردن

دکمه بازگشت به بالا