دانش شما از سکس / از نظر روانشناسی، دانـش شـما از سـکس چقدر است ؟

برخی افراد فکر میکنند که الفبای سکس را تمام و کمال میدانند. و مطالب چندانی برای یادگیری آنها وجود ندارد . اما واقعـا دانش شما از سکس چقدر است ؟ در زیر سوالاتی را مطرح کرده ایم. که با پاسخ دادن به آنهـا متوجـه مـیشـوید کـه دانـش شـما از سـکس چقدر است. سوالات را به دقت بخوانید و به آنها پاسخ بدهید. سپس پاسخ های خود را با پاسخ های ما مقایسه نماییـد . در نهایـت شما می توانید نمره خود را تعیین نموده و سطح آگاهی خودتان از سکس را درک نمایید. به سوالات زیر دقت کنید.

 

 

دانش شما از سکس چقدر است

 

چند سوال درباره دانش شما از سکس :

۱ آیا با افزایش سن، تمایل به سکس کاهش مییابد؟
۲ آیا در حالت مستی، عملکرد سکسی افراد بهتر میشود؟
۳ پس از تخلیه منی مرد در مهبل زن، اسپرم تا چه مدت در درون رحم زنده میماند؟
۴ آیا سه مرتبه تحریک سکسی در طول روز، برای یک نفرزیاد است؟
۵ متوسط اندازه آلت نعوظ یافته چقدر است و آیا اندازه آلت مورد بااهمیتی است؟
۶ آیا نقطه جی واقعا وجود دارد؟
۷ چنانچه فردی در تخیلات خود دوست داشته باشد به زور با فرد دیگری سکس داشته باشد، آیا این فرد خطرناک بـوده و دارای مشکلات سکسی است؟
۸ آیا کاندوم مانع انتقال تمام بیماریهای قابل انتقال از طریق سکس میشود؟

 

در این قسمت به پاسخ های هریک از سوالات درباره دانش شما از سکس دقت نمایید. ببینید که پاسخهای شما تا چه اندازه صحیح بوده است.

پاسخ سوال یک :

  • خیر. بر اساس مطالعات، ۵۷ درصد از مردان ۶۱ تا ۷۵ ساله اذعان داشته اند که با افزایش سن، تمایل سکـسی آنهـا ثابـت مانـده و حتی بیشتر هم شده است .
  • از طرفی ۵۲ درصد از زنان ۷۰ تا ۷۹ ساله اذعان داشته اند که تمایـل سکـسی آنهـا درسـت ماننـد ۲۰ سـال گذشته آنها میباشد.

 

پاسخ سوال ۲ :

  • خیر. عملا نوشیدن بیش از ۱۰۰ گرم الکل مانع عملکرد مناسب سکسی میشود. در واقع این میزان الکل قدرت نعوظ در مـردان و توان ارگاسم در زنان را دشوار و تضعیف می نماید. ضمنا مستی باعث میشود که افراد نتواننـد بـه درسـتی از کانـدوم و ابزارهـای کنترلی استفاده نمایند. که این امرنیزبه نوبه خود احتمال بارداری و انتقال بیماریهای قابل انتقال از طریق سکس را افزایش میدهد.

 

 

پاسخ سوال ۳ :

  • پس از انزال مرد و تخلیه منی در درون رحم، اسپرم حدود ۷۲ ساعت زنـده مـیمانـد. بـه همـین دلیـل تعیـین زمـان دقیـق وقـوع بارداری امری دشوار میباشد. هر چند ممکن است در زمان انجام سکس، زن در حال رها نمودن تخمـک نباشـد ، امـا تخمکـ سازی ممکن است روز بعد از سکس صورت گیرد . بنابراین چنانچه اسپرم زنده مانده باشد تا چنـد روز پـس از وقـوع سـکس نیـز ا حتمـال بارداری می رود.

 

پاسخ سوال ۴ :

  • خیر. تعداد دفعات و مدت زمان تحریک سکسی به علاقه و توانا یی فرد بستگی دارد، البته تا جایی که دیگر مسائل زنـدگی وی را تحت تاثیر قرار ندهد.

 

 پاسخ سوال ۵:

  • اندازه متوسط آلت نعوظ یافته حدود ۱۴ سانتی متر میباشد. اندازه آلت فقـط بـه هنگـام تناسـب شـرکای سکـسی اهمیـت پیـدا میکند. چنانچه مهبل زن کاملا تنگ و کم حجم باشد و آلت مرد بزرگ و حجیم باشـد ( و بـرعکس)، آنهـا ممکـن اسـت هنگـام سکس مشکل پیدا کنند.

 

پاسخ سوال ی۶ :

  •  بله. البته نقطه جی صرفا نام قسمتی از بدن است که در قسمت فوقانی درون مهبل قرار گرفته است . امروزه بحث بر سر وجود یـا عدم وجود آن نیست، بلکه کارایی آن مورد بحث است . برخی زنان اذعان دارند که با تحریک این قسمت شدت تحریـک در آنهـا افزایش مییابد، اما برخی دیگرتحریک این قسمت را بی تاثیر بیان کرده اند.

 

پاسخ سوال ۷ :

  •  احتمالا خطری وجود ندارد. تخیلات تجاوز سکسی صرفا زمانی خطرناک است که فـرد بخواهـد آنـ را در فـضای خـارج اجـرا نماید. اما اگردر حد خیالات باشد خطری ندارد.

 

پاسخ سوال ۸ :

  • خیر. برخی بیماری ها از طریق ا رتباط پوستی هم قابل انتقال می باشد و هر قسمت از بدن که پوشش نداشته باشد، ایـن بیماریهـا را منتقل می نماید.

 

اکنون باید به خودتان نمره بدهید و سطح دانش شما از سکس را معین کنید . موارد زیربه شما کمک می کند.

 

الف. ۰ تا ۲  پاسخ صحیح: شما نیازمند مطالعه نسبتا زیاد برای یادگیری بیشترهستید. البته نگران نباشید، زیرا یـادگیری سـکس بـسیار
لذتبخش است.

 

ب. ۲ تا ۴  پاسخ صحیح: شما قدری مبتدی هستید. بایستی با مطالعه فصول این کتاب قدری دانش خود را افزایش دهید.

 

ج. ۵ تا ۶ پاسخ صحیح: شما نسبتا از آگاهی خوبی برخوردار هستید . با قدری یادگیری بیشتر از مفاهیم سکس، می توانید از زندگی سکس خود بسیار لذت ببرید.

 

د. ۷ تا ۸ پاسخ صحیح: شما در سکس دانش بسیار خوبی دارید.

 

چنانچه شما در یادگیری مفاهیم سکسی انعطاف داشته باشید، بهبود احساس سکسی در شما دشوار نخواهد بود.

 

منبع : کتاب زندگی زیبا با سکس لذت انگیز به نویسندگی، ساری لاکر (Sari Locker)

ارسال شده در تاریخ 27 ژوئن 2018 توسط نرجس ردایی با موضوع روانشناسی , زنان و زایمان , سلامتی | 1,054 بازدید

دانش شما از سکس / از نظر روانشناسی، دانـش شـما از سـکس چقدر است ؟
5 از 100 رای

اطلاعات پزشکی

اخبار پزشکی یکی از مهمترین اطلاعاتی است که امروزه باید تا حدودی از آن برخوردار باشیم. برای این منظور ما به یک بانک اطلاعات پزشکی نیاز داریم، هدف از آن حفظ و ارتقاء تندرستی، درمان بیماری‌ها و بازتوانی آسیب‌ دیدگان است. که با شناخت بیماریها،تشخیص، درمان و جلوگیری از بروز آن‌ها به انجام می‌رسد. مجله پزشکی دانشی را در اختیار شما قرار میدهد که بر روی طیف وسیعی از رشته‌ها شامل از فیزیک و زیست‌شناسی تا علوم اجتماعی، مهندسی و علوم انسانی بنا شده‌است. امروزه هدف سایت پزشکی استفاده از فناوری‌های دانش‌ مبنا و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه‌ حل مشکلات بالینی است. اکتشافات در باب ماهیت ژن‌ها و سلول‌ها دریچه‌ای برای تعریف فیزیولوژی بر مبنای سیستم‌های مولکولی فراهم کرده‌است. این بصیرت فیزیولوژیکی راه را برای درک بهتر فرایندهای پیچیده بیماری‌ها و رویکردهای نو درمانی فراهم کرده‌است. تلاش بشر برای درمان بیماری‌ها و آسیب‌ها از دوران پیش از باستان وجود داشته‌ است و در دوران باستان نیز در کنار مذهب و گاه به عنوان بخشی از آن وجود داشته‌ است. در یونان باستان پزشکانی چون بقراط اخبار پزشکی را به عنوان دانش و فنی مجزا مطرح کردند و بنیانگذاران راهی بودند که بعدها توسط پزشکانی همچون ابن‌سینا و رازی (رازی مسلمان نبوده و تنها به توحید اعتقاد داشته یعنی موحد بوده؛ اما به اشتباه عنوان می‌شود که وی مسلمان بوده‌است) طی شد. در رنسانس با بهره‌ گیری از اطلاعات پزشکی عمومی  و اطلاعات پزشکی روز پیشرفت‌ های قابل توجهی کرد. از قرن ۱۹ آنچه به عنوان پزشکی مدرن شناخته می‌شود بنیان گذاشته شد. در اواخر قرن بیستم و دوران معاصر دانش ژنتیک رویکرد نسبت به درمان و بیماری‌ها را دچار تحولی جدی کرد به‌طوری‌ که ژنتیک پزشکی را دارای نقشی متحول‌ کننده برای پزشکی از درمان محور بودن به حفظ سلامتی دانسته‌اند. اهمیت سلامتی در بهره‌وری اجتماع و کیفیت زندگی منجر به تأسیس موسسات و قوانین شده‌است تا مسایلی همچون تحصیل و مجوزدهی به پزشکان تا نحوه استفاده از بودجه‌های درمانی در کشورها قانونمند و تنظیم شوند؛ لذا سازمان‌های پزشکی در کشورهای مختلف برای سازمان دهی و قانونمندسازی فعالیت‌های پزشکی تأسیس شده‌اند. در سایت پزشکی، پزشکان با استفاده از قضاوت بالینی، بیمار را جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ارزیابی می‌کنند. در عملکرد بالینی معمولاً مراحل شرح حال، معاینه فیزیکی، تهیه فهرست مشکلات، مشخص کردن تشخیص‌های افتراقی، بررسی‌ها (شامل آزمایش و تصویربرداری و …)، رسیدن به تشخیص و در آخر درمان انجام می‌شود. امروزه پیشرفت‌های روزمره علم و گسترش قابل توجه دامنه دانش پزشکی و شناخت بشر از بیماری‌ها منجر به تخصصی شدن پزشکی و تقسیم آن به رشته‌های مختلف شده‌است. با این حال کما کان ارائه خدمات پزشکی در بیشتر جوامع از سطح مراقبت‌های اولیه بهداشتی، با تمرکز روی اطلاعات پزشکی و سلامت و پزشکان خانواده شروع می‌شود و بسته به نیاز در سیستم ارجاع بیماران به سطوح دوم و سوم که خدمات پزشکی تخصصی‌تر را ارائه می‌دهند ارجاع می‌شوند. مجله پزشکی مدرن با انتقاداتی هم مواجه است از جمله عدم دسترسی مناطق محروم و طبقه کم درآمد بعضی جوامع به خدمات پزشکی گران‌قیمت که در این راه سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی بهداشت با تعیین سیاست‌های جهانی و ایجاد مسئولیت در کشورها و سیاستمداران نسبت به سلامتی سعی در رفع این نقیصه را دارند.

©یک دکتر / بازنشر مطالب تنها با کسب اجازه کتبی و پرداخت هزینه بابت هر مطلب و همچنین ذکر منبع و لینک مستقیم به همان مطلب مجاز است